Rungu Tours Logo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het doel

RunguTours Ltd is een commercieel bedrijf, gevestigd in Oeganda, maar is in principe gestart vanuit ideële overwegingen.

Het belangrijkste doel is bijdragen aan de ontwikkeling van het land en haar bevolking, aan het behoud van haar bijzondere en bedreigde dierenpopulatie (gorilla’s, chimpansees, neushoorns en vele andere soorten wildlife) en vegetatie (regenwoud, savanne, ongerept hooggebergte etc.).

Project Soroti en Stichting Youganda

Ons streven is expliciet gericht op het scheppen en uitbouwen van werkgelegenheid voor Oegandezen. In de actuele discussie over ontwikkelingshulp klinken steeds vaker kritische geluiden over ‘zomaar geld geven’. Dat zou voornamelijk leiden tot afhankelijkheid,  passiviteit en corruptie en niet tot structurele economische ontwikkeling van de bevolking. Ervaringen met microkredieten hebben geleerd dat wanneer mensen de kans krijgen om autonoom te ondernemen en verantwoordelijkheid te dragen, zij dat in de meeste gevallen ook goed doen. Een groeiende ondernemende middenklasse is voor elke maatschappij een van de belangrijkste voorwaarden voor stabiliteit, democratie en welvaart.

Om het kort te illustreren: een kostbare reparatie aan een auto is vervelende kostenpost voor een bedrijf, maar vanuit ons perspectief is het een welkome bijdrage aan de werkgelegenheid.

De Nederlandse partners (en mede-eigenaren) van RunguTours zijn vanuit die intenties aan deze onderneming begonnen, met de uitdrukkelijke bedoeling dat het bedrijf uiteindelijk geheel in handen komt van de Oegandese partners.

Vanuit deze overwegingen is wat de onderneming betreft bewust ingezet op intelligente, sterke, ondernemende jonge mensen. Dit is echter niet het hele verhaal. Er zijn – zeker in een zich ontwikkelende samenleving – aanzienlijke groepen die daar niet aan toekomen. We hebben het over gehandicapten, getraumatiseerden en de allerarmsten. Die verdienen ook ondersteuning en een eerlijke kans. In dit soort samenlevingen hebben mensen met een beperking het extra zwaar. Zij kunnen niet volledig bijdragen aan het onderhoud van de familie.

RunguTours participeert actief in een aantal projecten die zich richten op gemeenschapsontwikkeling, onderwijs en zorg. We concentreren ons daarbij op een van de minst ontwikkelde regio’s in het land, in het district Soroti. Daar ondersteunen we in de opbouw van het onderwijs aan dove kinderen (zie de website van Project Soroti). Het project richt zich waar nodig op het bieden van basale zorg en opvang, maar biedt uiteindelijk alle kinderen de mogelijkheid op goed onderwijs en een goede, praktische vakopleiding. Veel oud-leerlingen hebben in hun gemeenschap een plaats veroverd als vakman of –vrouw, als timmerman, metaalbewerker of naaister.

Daarnaast participeren we ook in de Stichting Youganda die projecten organiseert op het gebied van onderwijs- en gemeenschapsontwikkeling (zie www.youganda.nl). Het accent ligt daar meer op de ontwikkeling van adequate onderwijsleermiddelen en het trainen van leraren in aangepaste en moderne didactische vaardigheden, in samenwerking met de plaatselijk leraren en hun organisaties. Samenwerkingspartners zijn o.a. de Lerarenopleiding, het Seminarium voor Orthopedagogiek en het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht. Dit project wordt mede ondersteund door de Stichting Edukans en de Stichting Wilde Ganzen. Beide stichtingen (Project Soroti en Stichting Youganda) werken ter plaatse samen.

We werken ook samen met de Stichting Doing Goood en de Stichting Weebale. Het is mogelijk met RunguTours om deze projecten te bezoeken en een bijdrage te leveren.