Rungu Tours Logo

Voorwaarden en aansprakelijkheid

Algemeen

RunguTours Ltd. doet al het mogelijke om een plezierige, veilige en onvergetelijke vakantie te bezorgen. Houd er rekening mee dat boekingen worden geaccepteerd onder de conditie dat u geheel op eigen risico op vakantie gaat. Er zijn nu eenmaal bepaalde risico’s verbonden met het ondernemen van avontuurlijke reizen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor zaken waarover wij geen controle hebben. RunguTours Ltd. verzorgt de inkoop van wildwandelingen, natuurwandelingen, hotelaccommodaties, restaurantservice en andere diensten van diverse onafhankelijke instellingen waarover wij geen volledige zeggenschap hebben. RunguTours Ltd. is daarom niet aansprakelijke voor ziekte, verlies of schade aan personen en of eigendommen die het gevolg zijn van handelingen of nalatigheid van deze leveranciers, of ten gevolge van enige gebeurtenis waarover wij geen zeggenschap hebben. RunguTours Ltd. is niet aansprakelijk voor natuurverschijnselen, brand, handelingen van de regering of andere autoriteiten, oorlog, maatschappelijke onrust, rellen, terroristische aanslagen, stakingen, diefstal, zakkenrollen, epidemieën, quarantaines, gevaren, incidenten met het reizen ter land, ter zee of in de lucht, incidenten met wild en andere handelingen of incidenten die liggen buiten ons vermogen tot het beheersen ervan. Wanneer er bij reservering geen ruimte blijkt te zijn in een gewenste accommodatie, dan zal er naar een gelijkwaardige accommodatie uitgeweken worden.

Medische informatie en verzekering

Het deelnemen aan een safari of een reis naar en in Afrika vereist dat u in goede gezondheid verkeert. Al onze gasten moeten zich realiseren dat een hoog niveau van lichamelijke fitheid niet noodzakelijk is, maar dat reizen en het doen van safari’s in Afrika een zekere mate van lichamelijke inspanning vereist. Voor het boeken van een vakantie bij RunguTours Ltd. is het noodzakelijk dat u uw eigen persoonlijke reisverzekering afsluit.

Boeken en betalen

De persoon die boekt bij RunguTours Ltd. wordt geacht gemachtigd te zijn een overeenkomst aan te gaan uit naam van alle andere personen voor wie die boeking bedoeld is. In geval een of meer van de betrokken personen in gebreke blijft/blijven voor wat betreft betaling ed., is de persoon die de boeking heeft gemaakt persoonlijk aansprakelijk voor de totaalprijs van de door hem/haar gemaakte boeking. De persoon die de boeking plaatst moet zich op de hoogte stellen van wat er precies in de prijs is inbegrepen en wat niet. Bij het bevestigen van uw tour bij RunguTours Ltd. dient u het boekingsformulier per e-mail aan ons te retourneren, waarmee u te kennen geeft dat u akkoord bent met onze voorwaarden en condities. De vooruitbetaling bedraagt 30% van de tourprijs. In geval u de gorilla’s wilt bezoeken komt daar de prijs van de betreffende vergunning bij. Deze vergunning moet in zijn geheel vooruit betaald worden. De rest van het bedrag moet 8 weken voor de aanvang van de trip aan ons betaald worden of bij aankomst in Oeganda of Rwanda. De betaling aan onze rekening houdt in dat u onze voorwaarden en condities accepteert.

Afzegging

We hanteren de volgende afzeggingskosten. De kosten voor de gorillavergunning(en) zijn daar niet bij inbegrepen. – 90 of meer dagen voor de geplande aanvang: 20% van de kosten van de tour – 89 – 60 dagen voor de geplande aanvang: 30% van de kosten van de tour – 59 – 30 dagen voor de geplande aanvang: 40% van de kosten van de tour – 29 – 15 dagen voor de geplande aanvang: 70% van de kosten van de tour – 14 – 0   dagen voor de geplande aanvang: 100% van de kosten van de tour Niet benutte gorillavergunningen worden niet terugbetaald omdat de betreffende autoriteiten (the Uganda Wildlife Authority/Rwanda Wildlife Authority) die niet terugbetalen. In dergelijke gevallen zal RunguTours proberen de vergunningen te verkopen aan klanten die de gorilla’s willen bezoeken, maar geen vergunning meer konden bemachtigen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt(en) om een verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.

Vliegreizen en vertragingen

RunguTours Ltd. is niet aansprakelijk voor vertraging of daarmee verbonden kosten tengevolge van het niet op tijd vertrekken van vliegmaatschappijen. Rungu Tours Ltd. is niet aansprakelijk voor de kosten verbonden met veranderingen in vliegschema’s, het cancellen van vluchten, overboeking of schade of verlies van bagage of eigendommen.   Alle claims voor kosten van verlies of blessure geleden onder verantwoordelijkheid van de vliegmaatschappij moeten bij de betrokken maatschappij worden neergelegd en niet bij RunguTours Ltd. Verandering van vliegschema kan leiden tot het toevoegen van overnachtingen aan uw tour. Deze veranderingen vallen buiten de controle van RunguTours Ltd. en alle resulterende kosten dienen gedragen te worden door de cliënt.

Wilde dieren

Reizen in Afrika en op safari gaan, kan u in nauw contact brengen met wilde dieren. Aanvallen van wilde dieren zijn zeldzaam, maar we kunnen niet garanderen dat het niet zal gebeuren. RunguTours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verwondingen of incidenten tijdens de trip. De meeste safarikampen, hotels en lodges hebben geen muur, schutting of hek. Wilde dieren kunnen zich vrij bewegen in en rond deze verblijfplaatsen. Volg altijd de aanwijzingen van de staf op, met name met betrekking tot het zich begeven van en naar uw tent, lodge, banda of hotel en tijdens safari’s en game drives. Realiseert u zich dat kamperen tijdens de trip uw eigen beslissing en verantwoordelijkheid is.

Leeftijdsgrenzen

Informeer bij ons naar eventuele leeftijdsgrenzen die worden gesteld bij sommige verblijfplaatsen en activiteiten. Wanneer er onjuiste informatie wordt gegeven over leeftijden, hebben onze gidsen het recht de tour te beëindigen zonder terugbetaling. RunguTours Ltd. is niet aansprakelijk voor terugbetaling in een dergelijke situatie.

Verantwoordelijkheden

Reisgenoten dragen ook verantwoordelijkheid naar RunguTours Ltd. en andere reisgenoten: deelnemers zijn verantwoordelijk voor het kennis nemen van de condities zoals gesteld in onze Voorwaarden en Condities en in het reisschema, alsmede voor het kiezen van een tour die past bij hun interesse en mogelijkheden.

Klachten

Mocht er aanleiding zijn voor klachten tijdens de vakantie, breng die dan onmiddellijk onder de aandacht van de gids of andere lokale vertegenwoordigers. We zullen ons best doen om een en ander te verhelpen en te verbeteren. Het is onredelijk om geen actie te ondernemen tijdens de tour en te klagen na terugkomst. RunguTours is lid van de Association of Uganda Tour Operators (AUTO). Dat is de brancheorganisatie die de kwaliteit controleert en de belangen van onze gasten bewaakt.